Església de l'Assumpció de Maria

La Parròquia de l'Assumpció de Maria es bastí durant la segona meitat del segle XVIII, d'estil neoclàssic, amb una portalada ben ornamentada amb fornícules avui buides, un cloqué majestuós vuitavat de tres cossos i bastida amb pedres de l'antic temple i l'enderrocat castell de Les Borges Blanques.

Al voltant de l'any 1880 es va concloure l'Altar del Sagrat Cor de Jesús i després, una persona filla de les Borges va costejar l'altar de Sant Antoni de Pàdua, adossat a la paret de l'escala del Cor. Durant la Guerra Civil es va incendiar i seguidament es va reconstruir.

L'actual Església Parroquial de l'Assumpció és un temple neoclàssic, del qual podem destacar el campanar, acabat a finals del s. XIX amb carreus que s'aprofitaren en enderrocar-se el castell, com es pot apreciar en algunes pedres a l'escala de caragol que hi ascendeix. L'altura fins a la bola que el remata és de 50 metres, i està equipat amb nou campanes. La campana més petita és l'única antiga.

 L'orgue de l'església, procedent del Seminari de Lleida, fou fabricat el segle XIX a Barcelona i, com tots els orgues de vent, compta amb més de 200 tubs. Hi destaquen les pintures realitzades per l'artista local Carme Benet.

Façana de l'església | © Ajuntament de les Borges Blanques
Interior de l'església de l'Assumpció de Maria | © Ajuntament de les Borges Blanques
Campanar | © Toni Prim
Concurs de camapaners a l'Església de l'Assumpció de Maria | © Ajuntament de les Borges Blanques