Biblioteca

Temple de coneixement, espais d'esplai, col·laboració i generació d'idees i projectes.

La biblioteca Marquès d’Olivart es troba situada a les Borges Blanques en un entorn molt acollidor i emblemàtic: el Passeig del Terrall. Aquesta és la principal zona verda de la ciutat i compta amb dues basses d’aigua enllaçades i poblades amb diferent fauna i flora.

La primera biblioteca pública de les Borges Blanques data de l’any 1918 i fou una de les quatre primeres biblioteques creades per la Xarxa de Biblioteques Populars de la Mancomunitat. L’edifici va ser enderrocat en acabar la guerra civil. Després de la guerra, s’obrí un llarg període sense cap servei bibliotecari. No fou fins a mitjans dels anys 60 quan en una sala de l’Ajuntament s’habilità un espai com a sala de lectura.

L’edifici on actualment es troba la biblioteca data del 1975. Els primers anys, la biblioteca funcionava un parell d’hores a la tarda. A mitjans dels 80, amb el traspàs de competències del Ministerio de Cultura a la Generalitat, s’inicià la tasca d’adequació del fons i de l’espai, seguint les premisses de la Llei de biblioteques de 1981. A finals dels anys 80 es dotà la biblioteca de personal tècnic i es va augmentar el nombre d’hores d’obertura al públic.

Amb l’aprovació de la llei de biblioteques de l’any 1993 s’inicià una etapa de nous canvis, nous ideals i nous objectius. Calia planificar una tasca molt important: captar i formar usuaris, arribar a la població, a la comarca.

L’any 2000 va començar la informatització de la biblioteca i es va localitzar tot el fons. El primer semestre de l’any 2001, es va iniciar el servei de préstec informatitzat. El mes de febrer de 2002, la biblioteca es va traslladar provisionalment a l’edifici del Centre Cívic per continuar prestant els seus serveis mentre s’efectuaven les obres de remodelació.

L’edifici actual es va començar a remodelar el mes de març de 2002 i es va inaugurar el dissabte 29 de març de 2003.